شرایط ثبت نام در کنفرانس

برای دریافت فرم ثبت نام کلیک نمایید.

  • از کلیه متقاضیان خواهشمند است هزینه ثبت‌نام را به یکی از شماره حساب‌های درج شده در فرم ثبت نام، واریز و فیش بانکی را به همراه فرم ثبت‌نام تکمیل شده به دبیرخانه هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران فکس نمایند.
  • لطفا از ارسال هرگونه وجه نقد به دبیرخانه خودداری فرمایید.
  • در صورت ثبت‌نام گروهی، به تعداد افراد می‌باید فرم ثبت‌نام تکمیل و جمعا طی یک فقره فیش واریز گردد.
  • هزینه‌ی ثبت‌نام شامل حضور در کنفرانس، ناهار، پذیرایی و بسته‌ی آموزشی 2،000،0000 ریال می‌باشد.
  • پایان مهلت ثبت‌نام 99/07/30 بوده و پس از آن ثبت‌نام مشروط انجام خواهد شد.
  • به دلیل محدودیت زمان، در صورت انصراف از دوره هیچ‌ وجهی به شرکت‌کننده مسترد نخواهد شد.

برای دریافت فرم ثبت نام کلیک نمایید.