چاپ مقالات در نشریات معتبر

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند پیرو توافق به عمل آمده سردبیران محترم دو نشریه ذیل، مقالات برتر هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ در این نشریه چاپ خواهد شد:

1- International Journal of Mining and Geo-Engineering

2- نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ

3-Journal of Mining and Environment

4- نشریه علمی روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

تماس با ما

دبیرخانه کنفرانس:

تهران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن

تلفن: 88630482 021 ایمیل: info@irmc7.ir

زبان کنفرانس

زبان اصلی کنفرانس پارسی و زبان دوم آن انگلیسی است.