800 هزار نفر منتظر تولید کارت سوخت هستند


800 هزار نفر منتظر تولید کارت سوخت هستند

اخبار بورسامحمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یک میلیون و 300 کارت سوخت تولید و در اختیار مردم قرار گرفته است.

به گفته وی 800 هزار کارت سوخت مربوط به سال گذشته است که تا نیمه اول امسال تولید و در اختیار متقاضیان قرار داده ایم. علاوه بر این، 500000 کارت سوخت به تقاضای امسال مرتبط شد.

صادقی تصریح کرد: تمام درخواست هایی که تا نیمه اول خرداد اتفاق افتاده را در اختیار مردم قرار داده ایم.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: افرادی که درخواست کرده اند هنوز کارت سوخت دریافت نکرده اند، تلاش می کنیم تا نیمه اول آذرماه کارت سوخت را تهیه کنیم. بنابراین حدود 800 هزار نفر منتظر صدور کارت سوخت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید