چک لیست ساخت و نصب کویل های فلزی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست ساخت و نصب کویل های فلزی

عدد:

تاریخ:

فایل پیوست شده:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی ساختمان و کارهای ساختمانی شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

نوع: طراحی المان شهری بلوک / بلوک:

شماره کارت:

شماره دستورالعمل:

پروژه: طبقه / طبقات:

فاز: واحدها / واحدها:

تایید پیمانکار نام: تاریخ: امضا:
اد شرح فعالیت قابل اجرا نیست کنترل اولیه کنترل نهایی توضیح مغایرت منبع خیر

نزدیک

تائیدیه تعمیر استاندارد را تغییر دهید رد شده (تخریب، مرجع) تاریخ
1 کنترل پروفیل جریان یک کویل فلزی با توجه به مشخصات فنی
2 ابعاد سیم پیچ را با ابعاد سوراخ بررسی کنید
3 نصب تکیه گاه در گوشه ها و انطباق گوشه ها را کنترل کنید
4 کنترل سنگ تراشی و تاشو جوش
۵ سطح را از کثیفی تمیز کنید و از فولاد ضد زنگ با پوشش کامل استفاده کنید ** 11-4-5
۶ هنگام پوشیدن، ایمنی را رعایت کنید و از اعوجاج و تغییر گوشه ها جلوگیری کنید
7 در صورت لزوم در دستور کار، قبل از نصب کویل پنجره، آن را روی سطح استفاده کنید
۸ کد ارتفاع نصب کلاف فلزی را بررسی کنید و فاصله تا نما را رعایت کنید
۹ فواصل مساوی افقی و عمودی سیم پیچ از سطح کار را کنترل می کند
17 کنترل ابعاد و عمودی کویل های نصب در طبقات مختلف طبق برنامه
11 کنترل تثبیت سیم پیچ پس از نصب
12 نظافت محل
شرح:

تایید شده:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا: طراحی سینما

تایید شده: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

چک لیست ضمیمه عملیات ساختمانی

ساخت و نصب کلاف های فلزی

11-4-5 سطوح آماده شده توسط عملیات ضد عفونی باید فوراً با یک لایه فولاد ضد زنگ برای مدت زمان محدودی که از مقادیر زیر تجاوز نمی کند محافظت شود. لایه ای که قبل از نصب، مونتاژ و رنگ آمیزی دائمی اجرا می شود باید حداقل 20 میکرون ضخامت داشته باشد.

شصت روز برای محیط هایی با رطوبت نسبی زیر 60 درصد

سی روز برای محیطی با رطوبت نسبی بین 60 تا 75 درصد

پانزده روز برای محیط هایی با رطوبت نسبی بین 75 تا 85 درصد

طراحی بیرونی ساختمان

در صورت تجاوز از مهلت های فوق و یا مشاهده زنگ زدگی قبل از رنگ آمیزی اصلی، عملیات زنگ زدایی باید تکرار شود.

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:

قیمت رنگ آمیزی ساختمان نوشهر
طراحی آپارتمان های کوچک

ساخت ویلای سه طبقه

مراحل ساخت یک ساختمان بتنی از ابتدا تا انتها

مراحل اخذ پروانه ساخت هتل

مشارکت در ساخت منطقه 3

کمیسیون ماده 100 یزد

بست دیواری را به پرتو وصل کنید

آموزش ترکیب رنگ ها

دیدگاهتان را بنویسید