کدام مناطق بیشتر مورد هدف مجرمان سایبری در حملات باج افزار قرار می گیرند؟
ایتنا – در حالی که خود هک در وهله اول به اندازه کافی آسیب می رساند، برخی از مدیران تجاری پرداخت باج را برای جلوگیری از آسیب بیشتر ناشی از نقض داده ها توجیه می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید