کاهش 30 درصدی درآمد ماهیانه «کشرک» در شهریور ماه


کاهش 30 درصدی درآمد ماهانه

اخبار بورسا:

شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریور ماه سال جاری، مجموع درآمد ماهانه ثبت شده در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات تولیدی خود معادل 13 میلیارد تومان، کل درآمد حاصل از «کاشرق» در 6 ماهه اول سال مالی منتهی به اسفند 1401 نزدیک به 91 میلیارد تومان بوده است.

کاهش 30 درصدی درآمد ماهانه

درآمد ماهانه باقی مانده از «کشرق» در ششمین ماه سال جاری مربوط به بازار داخلی بوده و در بازار صادراتی حضور نداشته است، محصولاتی که این شرکت معدنی در این مدت ماهانه از فروش آن درآمدزایی کرده است، «زغال کک با کیفیت» بوده است. زغال سنگ کک از کیفیت درجه یک بود.

میانگین درآمدی که «کشرق» از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه به دست آورده، معادل 15 میلیارد و 596 میلیون تومان بوده که درآمدی که در شهریور ماه به جای گذاشته، 14 درصد کمتر از میانگین 5 ماهه بوده است.

میزان درآمد شناسایی شده توسط “کشرک”

میزان سرمایه ثبت شده «کشرک» تا پایان شهریورماه 8 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام شد، درآمد ماهانه حاصل از فروش محصولات نسبت به ماه گذشته 30 درصد کاهش را دنبال کرد و این کاهش درآمد نزدیک به 6 میلیارد تومان بود.

کاهش 30 درصدی درآمد ماهانه

صنعت معدنی شمال شرق شاهرود از فروش «زغال کک با کیفیت ممتاز» در شهریورماه 8 میلیارد تومان درآمد داشته است که بیشترین درآمد فروش و همچنین 61 درصد از فروش ماهانه این شرکت معدنی را به خود اختصاص داده است. شهریورماه این محصول معادل 2 میلیون و 832 هزار تومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته 12 درصد کاهش داشته است.

صنعت معدنی شمال شرق شاهرود در شهریورماه 11 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته 42 درصد کاهش فروش ماهانه داشته و مجموع فروش این شرکت در 6 ماه گذشته 76 هزار تن بوده است.

کاهش 30 درصدی درآمد ماهانه

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، فروش این شرکت پس از طی یک روند صعودی که در بهار آن را رها کرد، در تابستان روندی نوسانی داشت و در اواخر شهریور کمترین فروش فصلی را به ثبت رساند.

بیشترین حجم فروش «کشرک» متعلق به فروش محصول «کک شو کیفیت ذغال سنگ» با 4 هزار و 139 تن است و از محل فروش این محصول نزدیک به 5 میلیارد تومان درآمد کسب می کند.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید