کاهش درآمدزایی از توسعه ژنراتور نیروگاه جهرم


کاهش درآمد حاصل از توسعه ژنراتورهای نیروگاهی جهرم + بورس نیوز

اخبار بورسا:

شرکت توسعه نیروگاه جهرم در گزارش فعالیت ماهانه خود در شهریور ماه مجموع درآمدهای ماهانه 60 میلیارد تومانی را که تماماً از محل ارائه خدمات در کشور حاصل می شود، ارائه کرد و همچنین در این مدت سرمایه اعلامی این شرکت برابر است. 2.414 میلیارد تومان ..

کاهش درآمد حاصل از توسعه ژنراتورهای نیروگاهی جهرم + بورس نیوز

مجموع درآمد باجهرم در 6 ماهه نخست سال مالی 322 میلیارد تومان بوده و درآمدی که در شهریور ماه گزارش کرده است 15 درصد بیشتر از میانگین درآمد 5 ماهه گذشته بوده است.

روند درآمد ماهانه «باجهرم».

کاهش درآمد حاصل از توسعه ژنراتورهای نیروگاهی جهرم + بورس نیوز

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، بهارم در 3 ماه سال مالی و در 3 ماه دوم سال که ماه های گرم سال از راه می رسید و میزان مصرف برق رو به افزایش بود، روند صعودی از خود به جا گذاشت. عملکرد نسبتا نزدیک، عقب مانده در این دوره.

میزان درآمد ثبت شده باجهارم در شهریور ماه نسبت به مردادماه 2 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است و نسبت به 6 سال اول 4 درصد افزایش درآمد داشته است. ماه های سال گذشته

حجم فروش ماهانه توسعه ژنراتور نیروگاه جهرم با کاهش یک درصدی نسبت به مردادماه یک میلیون و 532 هزار و 732 مگاوات ساعت اعلام شد.

بیشترین میزان فروش ماهانه جهرم مربوط به «آمادگی تولید برق» با 773 هزار و 878 مگاوات در ساعت است که نسبت به ماه گذشته واقعاً تغییر محسوسی را دنبال نمی کند.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید