کاهش بیش از 5 درصدی مصرف برق در بخش خانگی


کاهش بیش از 5 درصدی مصرف برق در بخش خانگی

اخبار بورسامصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه پیش بینی می شود در داخل کشور حدود 1500 مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم، گفت: همکاری ها به گونه ای بود که حداقل 5 درصد کاهش مصرف را در صنعت برق تجربه کردیم. بخش داخلی

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: برای گذراندن تابستان با تامین برق پایدار برنامه‌هایی در نظر گرفته شد که ۱۰۰ اقدام تامین انرژی در بخش‌های مختلف را شامل می‌شد که صنعت بخشی از آخرین حلقه محدودیت بود.

رجبی مشهدی ادامه داد: مردم در طرح های تشویقی مشارکت موثر داشتند و از 40 میلیون حساب صادر شده در ایام گرم سال امسال 16 میلیون و 710 هزار مشترک مشمول مدیریت مصرف شدند.
850 میلیون تومان پاداش پرداخت شد و از 16.7 میلیون مشترکی که به اصطلاح پاداش مدیریت پس انداز دریافت کردند، 5 میلیون و 400 هزار نفر طلبکار شدند، یعنی آزاد شدند.

وی در خصوص نظارت بر بخش اداری افزود: در بخش اداری حدود 600 مگاوات کاهش مصرف داریم که این میزان کاهش 600 مگاواتی تقریباً معادل بخش بزرگی از مدیریت تقاضا در بخش صنعتی است. شهرها و حدود 450 مگاوات ژنراتور اضطراری در اختیار ادارات و بخش‌های دیگر است، از جمله نیروهای مسلح که در ساعات اوج مصرف برق تولید می‌کردند، به اصطلاح توانستند بخشی از فشار را از شبکه سراسری خارج کنند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: صنعت در ساعات پیک مصرف خود را کاهش داد و در ساعات کم بار مصرف را افزایش داد. این جابجایی بار در نیمه شب باعث کاهش فشار روی شبکه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید