چین با تلسکوپ فضایی پیشنهادی به دنبال “زمین 2.0” است
ایتنا – اگر رصدخانه نجوم شانگهای تابستان امسال با این پیشنهاد موافقت کند، چین به زودی می تواند اولین شکار فضایی خود را برای یافتن سیارات فراخورشیدی قابل سکونت آغاز کند.

دیدگاهتان را بنویسید