چین از فناوری برای افزایش نفوذ خود استفاده می کندایتنا – حزب کمونیست چین (ح‌ک‌پی) با صدور فناوری‌های مورد استفاده در همه‌چیز به دنبال تأثیرگذاری بر کشورهای دیگر است. و چنین محصولاتی که ممکن است به دلیل قیمت پایینشان جذاب باشند، ممکن است با “هزینه های پنهان” همراه باشند که امنیت و حریم خصوصی افراد را به خطر می اندازد.

دیدگاهتان را بنویسید