چک لیست کاشی سیمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست کاشی سیمانی

عدد:

تاریخ:

فایل پیوست شده:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کار ساختمانی و تاسیساتی شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طراحی: بلوک / بلوک:

شماره کارت:

شماره دستورالعمل:

پروژه: قیمت ساخت هر متر / طبقه ویلا:

فاز: واحد / واحد:

تایید پیمانکار نام: تاریخ: امضا:
اد شرح فعالیت قابل اجرا نیست کنترل اولیه کنترل نهایی توضیح مغایرت منبع خیر

نزدیک

تائیدیه تعمیر استاندارد را تغییر دهید رد شده (تخریب، مرجع) تاریخ
1 کنترل اتمام کارهای برقی و مکانیکی
2 کنترل کیفیت ابعاد و رنگ کاشی با مشخصات فنی و نمونه
3 کنترل قاب در و پنجره و سانروف
4 کنترل عایق رطوبتی و شبکه روی آن در صورت لزوم
۵ تعداد پوشش های کف و سطح و زاویه اولین ظرف روکش را بررسی کنید
۶ کنترل سطح تراز نصب با جاکلیدی، سوکت، درپوش و رعایت تلرانس شیرآلات و تثبیت و نصب درپوش های لازم.
7 عمودی بودن کاشی ها و هم ترازی درزها
۸ کنترل از نظر برش و فارسی بر روی صفحات نصب
۹ کنترل کاشی با طراحی معماری
17 کنترل صحیح برش کاشی در محل لوله ها و کلیدها
11 کنترل پر کردن ملات پشت کاشی
13 کنترل کیفیت رنگ و مشخصات فنی تزریق و آب بندی
13 کنترل بستن و پرکردن تسمه ها
14 تمیز کردن سطح و انتقال مواد اضافی
شرح:

تایید شده:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ: طراحی ویلای کوچک مدرن

امضا:

تایید شده: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:

قیمت رنگ آمیزی ساختمان
طراحی آپارتمان

ساخت ویلا در زمین های شیبدار

مراحل ساخت ساختمان های بتنی

مراحل اخذ پروانه ساختمانی در شمال

مشارکت در ساخت هروی

ماده 100 کانون وکلا

دیوار حائل برای ستون

یاد بگیرید چگونه رنگ ها را با گواش ترکیب کنید

دیدگاهتان را بنویسید