چک لیست موتور خانه من عاشق شاهان هستم


بر اساس گزارش ها چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست موتور خانه

عدد:

تاریخ:

فایل پیوست شده:

شماره دستورالعمل: طراحی: چک لیست بلوک های ساختمانی / بلوک ها:

شماره کارت:
منابع:

*دستورالعمل های سازنده

** مقررات ملی ساختمان 14

پروژه: طبقه / طبقات:

فاز: واحد / واحد

تایید پیمانکار نام: تاریخ: امضا:
اد شرح فعالیت قابل اجرا نیست کنترل اولیه نکات طراحی دفتر کار کنترل نهایی توضیح مغایرت منبع خیر

نزدیک

تائیدیه تعمیر استاندارد را تغییر دهید رد شده (تخریب، مرجع) تاریخ
1 تهیه نقشه چشم انداز اجرایی
2 اجرای فونداسیون و پرستیژ کف مطابق نقشه های اجرایی
3 ساخت قفسه فلزی مخازن و کلکتورهای افقی
4 ساخت و نصب تکیه گاه لوله
۵ تکمیل پنجره های روی دیوار، سقف موتورخانه
۶ ساخت مخازن ذخیره آب با توجه به مشخصات نقشه های اجرایی
7 کنترل ظرفیت تجهیزات با جدول مشخصات
۸ جابجایی وسایل داخل موتورخانه و قرار دادن آن روی پایه ها و قفسه ها
۹ اجرای تجهیزات گاز دودکش *
17 بررسی تناسب دسته و کیفیت لوله ها، اتصالات و شیرها با فشار عملکرد سیستم
11 رفع زنگ زدگی و ضد خوردگی لوله های فولادی مشکی
12 کیفیت کار، جوش و نصب کلکتورهای استیل مشکی
13 کیفیت اجرا و جوش لوله های اتصال فولادی مشکی
شرح:

تایید شده:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

طراحی کلینیک دندانپزشکی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

نیروگاه

عدد:

تاریخ:

فایل پیوست شده:

شماره دستورالعمل: طراحی: بلوک / بلوک:

شماره کارت:
منابع:

*دستورالعمل های سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث 14

پروژه: طبقه / طبقات:

فاز: واحد / واحد

تایید پیمانکار نام: تاریخ: امضا:
اد شرح فعالیت قابل اجرا نیست کنترل اولیه کنترل نهایی توضیح مغایرت منبع خیر

نزدیک

تائیدیه تعمیر استاندارد را تغییر دهید رد شده (تخریب، مرجع) تاریخ
14 کیفیت ساخت و نصب کلکتورهای فولادی گالوانیزه
15 نصب بوشینگ در مکان های معین در نقشه های اجرایی نصب تجهیزات کنترل و اندازه گیری

116 کیفیت لوله های فولادی گالوانیزه
17 استفاده از شیرهای برنجی و اتصالات گالوانیزه در لوله های آب گرم
18 ساخت کلکتورهای آب به اندازه بیش از 2 اینچ از یک لوله سیاه
11 قبل از نصب، پوشش گالوانیزه گرم را روی سطوح خارجی و داخلی اعمال کنید
22 تست هیدرولیک خطوط لوله در موتورخانه ** 14-10-2-2
21 نصب تجهیزات کنترل و اندازه گیری
22 عایق کاری لوله و کلکتور و مخازن گرم با عایق فایبرگلاس 2 اینچ ضخامت ترانسفر ماستیک رنگ روغن کرم
23 رنگ آمیزی لوله و مخازن بدون عایق بر اساس رنگ آمیزی استاندارد
24 اجرای میله نشان دهنده نوع سیال داخل لوله است *
22 کفپوش نهایی موتورخانه
22 راه اندازی پمپ های آب و آتش نشانی *
27 هاردنر را تنظیم کنید و از آب نرم برای پر کردن سیستم قبل از شروع استفاده کنید
شرح:

تایید شده:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

گروه مهندسی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

نیروگاه

عدد:

تاریخ:

فایل پیوست شده:

شماره دستورالعمل: طراحی: بلوک / بلوک:

شماره کارت:
منابع:

*دستورالعمل های سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث 14

پروژه: طبقه / طبقات:

فاز: واحد / واحد

تایید پیمانکار نام: تاریخ: امضا:
اد شرح فعالیت قابل اجرا نیست کنترل اولیه کنترل نهایی توضیح مغایرت منبع خیر

نزدیک

تائیدیه تعمیر استاندارد را تغییر دهید رد شده (تخریب، مرجع) تاریخ
28 نصب و راه اندازی پمپ های سطحی و خطی
22 منابع را برای توسعه اجرا کنید
33 راه اندازی دیگ ها و مشعل ها *
31 نصب چیلر و برج خنک کننده

*
32 تست کار در موتورخانه
شرح:

تایید شده:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

تایید شده: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

مقاله ای را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد دهید:

قیمت تابلوی کناف

کاتالوگ رنگ های ساختمان pdf

طراحی پنت هاوس کوچک

نقشه پنت هاوس دوبلکس

دانلود طرح پنت هاوس رایگان

دیدگاهتان را بنویسید