پشت صحنه خبر 20:30 شبکه دو یازرلو گوینده خبر


جعفر یازرلو گوینده خبر صدا و سیما است که چند سالی است به طور مستمر در بخش اخبار 20:30 فعالیت می کند. این مجری قدرتمند متاهل و دارای دو فرزند به نام های سارا و صدرا است. امروز در ایران فورفان می خواهیم از پشت صحنه این اجرا ویدیویی داشته باشیم یازرلو مجری اخبار است دیدن

پشت صحنه اجرای یازرلو، مجری خبر

در این ویدئو پشت صحنه اخبار شبکه دو را از ساعت 20:30 مشاهده کنید

فیلم پشت صحنه گوینده خبر

جعفر یازرلو با انتشار تصویری از یک فروشنده نوشت:

سلام// این آقای مهدی فهیمی دوست و همسایه خوبم است
فروش سی دی و عروسک به مردم پناه می دهد از درد تنهایی… آقا مهدی کنار
خیابان اصلی در راه مردم و به جای فروش این چند قلم عشق می پراکند.
عشق و دوستی بیشتری به مردم می بخشد و لبخند می زند، چیزی که این روزها بسیار نادر است
فراموشش کردیم…

هر روز که مهدی را می بینم یاد “اراده اش” می افتم که چقدر آدم می تواند با تمام داشته ها و نداشته های زندگیش قوی باشد و با آن اراده رنگ روزهای خاکستری را عوض کند. زندگی اش و ثانیه های این زندگی را روشن تر و بلندتر کن… به نظر من مهدی، فروشنده کهار، “اراده” بهتر بودن است، همان که روی ویلچر نه کرایه ای استفاده می کند و نه کوچک. و وام های کلان بدون بهره و نه در روزهای روشن در دست بیت المال. و جیب مردم را می چیند و با تمام محدودیت هایش کار می کند

مطمئناً می تواند الگوی بسیاری از افرادی باشد که به جای «کار و تلاش» به دنبال اجاره و مهمانی هستند تا راه صد ساله را یک شبه طی کنند. کار ذات هر انسانی است و من ارزش “کار” را در چهره این هموطن خوب ایرانی می بینم. متاسفانه این روزها فرهنگ کار و تلاش در کشورم کم رنگ شده و خیلی ها فکر می کنند حیف است سالم کار کنیم… انصافا آن چهره خوب بوی خدا می داد.

یازرلو مجری اخبار استپست یازرلو گوینده خبر است

اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید