ورزش در روزه خوب است یا بد؟


ورزش در روزه خوب است یا بد؟

به گزارش دموکراسی آنلاین، در ادامه این مطلب به فواید و مضرات ورزش در روزه داری می پردازیم که به ترتیب عبارتند از:
فواید ورزش هنگام روزه داری

کاهش وزن را با افزایش کمبود انرژی در 24 ساعت تسهیل کنید
با تحریک اکسیداسیون چربی، تجزیه چربی را افزایش می دهد
بهبود قابلیت های مقاومتی بدن با عادت دادن بدن به استفاده از چربی به عنوان منبع انرژی
کاهش بروز بیماری های گوارشی
مضرات ورزش ناشتا

کاهش شدت ورزش، به ویژه در طول دوره های بسیار طولانی ورزش، یا احساس ناتوانی در حرکت با معده خالی
افزایش احتمال ضعف به خصوص در افراد مبتدی
سطوح بالای کورتیزول (هورمون استرس) مزمن و تسهیل ذخیره طولانی مدت چربی شکم
احتمال اختلال در سیستم ایمنی بدن به دلیل کاهش ذخایر گلیکوژن در بدن بیش از حد طبیعی
برای کاهش وزن با معده خالی ورزش کنید

یکی از مهمترین دلایل ورزش در روزه داری کاهش وزن و اکسیداسیون چربی است. بنابراین برای ورزشکاران تازه کار می توان تمرین با معده خالی را برای تسریع روند کاهش وزن توصیه کرد. ورزش با معده خالی باعث متابولیسم چربی بیشتر می شود که تاثیر مثبتی در کاهش وزن خواهد داشت. البته اگر کالری مصرف شده در حین ورزش با غذا خوردن در ساعات دیگر روز جایگزین شود، کاهش وزن نیز اتفاق نمی افتد.
نحوه تمرین شدید در ورزش در هنگام روزه داری

اگرچه تمرینات ناشتا باعث افزایش سطح اکسیداسیون چربی می شود، اما برای رسیدن به این هدف، تمرینات باید با شدت خاصی انجام شوند. در واقع، سطح اکسیداسیون چربی به تدریج با شدت تمرین افزایش می یابد تا جایی که به حداکثر مقدار در محدوده متوسط ​​می رسد. اگر شدت ورزش زیاد باشد، سطح اکسیداسیون به سرعت کاهش می یابد. هنگامی که اکسیداسیون چربی از این شدت بیشتر شود، بدن از گلیکوژن بیشتری برای عملکردهای خود استفاده می کند. بنابراین هنگام تمرین با معده خالی، انجام تمرینات استقامتی مانند پیاده روی سریع، دویدن یا دوچرخه سواری توصیه می شود که کارایی سیستم قلبی عروقی را افزایش می دهد، به طوری که بدن به حالت 60 تا 75 درصد حداکثر قلب برسد. نرخ. همچنین در صورت احساس کم ظرفیتی برای کار با معده خالی، باید از ورزش شدید و شدید اجتناب شود.
مدت زمان بهینه ورزش در تمرینات ناشتا

در صورتی که فرد با انجام تمرینات ورزشی با معده خالی مشکلی نداشته باشد، می تواند این برنامه را ادامه دهد. البته باید به اصول فوق توجه کرد. در ابتدا تمرینات باید برای مدت کوتاه و با شدت کم بین 20 تا 30 دقیقه انجام شود. در صورت احساس تأثیر مثبت، می توان تمرینات را به تدریج و در عرض 5 دقیقه افزایش داد، اما نباید شدت آن را افزایش داد. البته ورزش های ناشتا بیش از 60 دقیقه برای مبتدیان و بیش از 90 دقیقه برای ورزشکاران استقامتی توصیه نمی شود و می توان پس از خوردن یک وعده غذایی مقوی ادامه داد.