واکنش جالب معاون به شکست تیم ملی


واکنش جالب معاون به شکست تیم ملی
– ایران فور فان

خبرگزاری مهر: قاضی زاده هاشمی نماینده فراکسیون فرهنگ و ورزش مجلس گفت: مجلس برای جام جهانی وام ویژه ای در نظر گرفته و تیم مدیریتی با لایحه ای پربار آمده است.

واکنش جالب معاون به شکست تیم ملی

نتایج متوسط 5 از 5

از کل مبلغ 1 رای