هشدار خطر پرتاب کودک از “پنجره ماشین”


هشدار خطر بیرون راندن کودک

سرهنگ رابعه زبانخت در گفت وگو با ایسنا، درباره مضرات سانروف خودرو برای کودکان اظهار کرد: این روزها با شروع فصل تابستان شاهد استفاده بیشتر از سانروف خودروها هستیم.
وی گفت: واقعیت این است که سانروف برای تهویه مطبوع، استفاده از نور خورشید و سایر دلایل مشابه در برخی خودروها طراحی شده است. متأسفانه می بینیم که تغییر کرده و به مکان تفریحی کودکان تبدیل شده است.
زباناخت افزود: کم نیست ماشین هایی که می بینیم، سانروفشان باز است و بچه ای از آن بیرون می آید و خوشحال است. اگرچه ما از خطرات دریچه آگاه نیستیم. اجسام خارجی می توانند وارد چشم کودک شوند، مواردی وجود دارد که حشره ای وارد چشم کودک شده و سپس حتی چشم او را تخلیه کرده اند.
این کارشناس تصادفات رانندگی خاطرنشان کرد: تصادفاتی رخ داد که راننده ترمز کرد و کودک به داخل خودرو پرتاب شد و سپس روی آسفالت خیابان افتاد که به همه خواسته های بچه ها پاسخ مثبت داده شد. والدین مسئول امنیت فرزندان خود هستند و باید از آنها مراقبت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید