نگاهی تحلیلی به شرکت هایی که فردا به انجمن می روند


نگاهی تحلیلی به شرکت هایی که در جولای به جلسه می روند + بورس نیوز

«اخبار بورس»:

شرکت های شرکت کننده در جلسه اول تیرماه 1401 شامل شرکت داروسازی ره آورد، حمل و نقل مواد معدنی گوهر ترابر سیرجان گروه دارویی برکت می باشد. گفتنی است سرمایه گذاری گروه صنعتی ایران بهشهر نیز از جمله این شرکت ها است. مجمع عمومی شرکت لغو و تشکیل نخواهد شد، تصمیم گیری در مورد دستور جلسه به تاریخ دیگری موکول شد.

شرکت های مذکور گزارش اجرای سال مالی منتهی به اسفند 1400 را برای سهامداران خود تشریح می کنند و از همه مهمتر میزان سود هر سهم در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

نگاهی تحلیلی به شرکت هایی که در جولای به جلسه می روند + بورس نیوز

تامین دارویی

شرکت داروسازی ره آورد تامین در گزارش حسابرسی شده خود برای دوره منتهی به اسفند ماه 1400، 100 میلیارد تن سود خالص اعلامی و همچنین مجموع درآمد عملیاتی که این شرکت دارویی در آن دوره یک ساله به جا گذاشته است، ثبت کرد. در مجموع 226 میلیارد تن تامین شد.

درهاورد در پایان سال مالی منتهی به اسفند 93 به ازای هر سهم مبلغ 4108 ریال سود کسب کرد. اساسنامه شرکت به صورت الکترونیکی با نمونه ای از اساسنامه سازمان بورس و اصلاح مفاد اساسنامه انجام می شود تا امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار آگهی تضمین شود.

گفتنی است این شرکت در سال مالی گذشته 92 درصد سود سهام خود را به سهامداران پرداخت کرده است.

حمل ترکیبی مواد معدنی از گهر ترابر سیرجان

شرکت حمل و نقل در پایان سال مالی خود 355 میلیارد تن سود خالص و به ازای هر سهم 799 ریال سود کسب کرد که میزان درآمدی که هوغر در سال جاری بر جای گذاشت معادل یک هزار و 974 میلیارد تن بوده است.

جلسه مجمع ساعت 11 صبح برگزار می شود و مبلغی که شرکت حمل و نقل در پایان سال مالی گذشته به سهامداران پرداخت کرده است معادل 30 درصد سود است.

گروه دارویی برکت

در اول تیرماه 1401 یک شرکت داروسازی دیگر مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار می کند که در 27 خرداد تشکیل شد و جلسه در مورد هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری نکرد و جلسه به باد رفت.

با توجه به آماده نبودن صورت های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع انصراف خود را اعلام و مقرر شد جلسه بعدی جلسه راس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 10 تیر 1401 تشکیل شود. .

شرکت داروسازی برکت با صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده خود مبلغ 1.514 میلیارد تن سود خالص و 2.064 ریال سود به ازای هر سهم و همچنین درآمد عملیاتی 1.552 میلیارد تن به ثبت رساند. گفتنی است این شرکت دارویی در سال مالی گذشته 76 درصد از سود سهام خود را به سهامداران واریز کرده است.

پایان داستان

دیدگاهتان را بنویسید