نرخ بهره آمریکا در یک سال 800 درصد افزایش یافت


بانک مرکزی آمریکا در سال گذشته هشت بار نرخ بهره را افزایش داده است.

دیدگاهتان را بنویسید