مدیریت شایسته منجر به استفاده بهینه از ظرفیت منطقه ای می شود


مدیریت شایسته منجر به استفاده بهینه از ظرفیت مرکز منطقه می شود

اخبار بورسا: صلاحی رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که به همراه فاطمی معاون رئیس جمهور و حیدری مشاور اجتماعی این شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان اردکان حضور داشتند، خاطرنشان کرد: مشکلات و آسیب های اجتماعی عمومی در جوامع در حال توسعه بیان کرد: توسعه و گسترش شهرها به دلیل صنعتی شدن آثار مثبت و منفی دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد توازن در توسعه به فرصت تبدیل شود.

وی افزود: امروزه مدیریت جوامع انسانی نیازمند شناخت شاخص های حکمرانی خوب است. این ویژگی می تواند بسیاری از مشکلات و خرابی ها را برطرف کند. بنابراین باید از ظرفیت مدیریتی برای ایجاد تعادل و حفظ تعادل در توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن جنبه های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

وی پیشنهاد کرد: با برگزاری دوره های کوتاه مدت حکمرانی خوب، مدیران را بر اساس دستاوردهای خود با اصول توسعه متوازن و عدالت آشنا کنیم و با برنامه ریزی و اجرای صحیح اقدامات، عملکرد خود را در منظر قضاوت جامعه قرار دهیم. . .

دیدگاهتان را بنویسید