محدودیت های خاصی برای برق صنایع وجود دارد


محدودیت های خاصی برای برق صنایع وجود دارد

اخبار بورسامحمدمهدی برادران معاون کل صنعت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: در سه ماهه دوم سال جاری به دلیل قطعی برق با کاهش برخی تولیدات مواجه بودیم که عمدتاً مربوط به محصولات و صادرات بود. تجار و همچنین تقاضای داخلی برای این محصولات به دلیل افزایش قیمت ها ضعیف شده بود که منجر به کاهش تولید شد.

برادران گفت: هر چه با تامین برق بیشتر و رقابتی کردن مواد اولیه در صنایع غذایی در سایر حوزه ها پیش برویم، می توانیم ضمن ایجاد رقابت در داخل کشور، سهم بازارهای صادراتی کشور را به دست آوریم.

معاون کل صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تولیدکنندگان انحصاری روغن موتور برای افزایش و کاهش قیمت در بازار اقدام می کنند، تصریح کرد: یکی از دغدغه های ما در کنار حمایت تولیدکنندگان و نظارت بر آنها، نظارت است. ارزیابی منافع عمومی و حقوق مصرف کننده در جامعه.

وی افزود: این مورد بیشتر مربوط به شرکت هایی است که دولت یا شرکت های گروه حاکم در آنها سهامدار هستند که باید سیاست دولت و گروه های مصرف کننده را به صورت ویژه همراهی کنند.

به گفته برادران، ارزیابی ما در این زمینه این است که نیازهای داخلی قابل رفع است و در صورت بالا بودن عملکرد، قیمت توجیه می شود و روش های قدیمی و منسوخ شده ای که گاها برای افزایش قیمت با رویکرد سیستمی با به دست آوردن استفاده می شود. کد شناسایی، کد رهگیری بازار و کد شفافیت نصب شده در وزارت کشور، محصولات را از شبکه تجاری به صورت شفاف ارائه می کنیم.

وی گفت: در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، قانون‌گرایی بهبود یافته و در نتیجه نظارت‌ها تقویت می‌شود و مواردی که در سال‌های گذشته برای افزایش قیمت‌ها با محدودیت عرضه و تشکیل شبکه جعلی ایجاد می‌شود، خواهد شد. اکنون پاسخگو نیستیم و نسبت به سیستم بازار و میزان تولید و عرضه بسیار حساس خواهیم بود.

معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بسیاری از تولیدکنندگان هستند که علیرغم حمایت ما در گروه سازمان های حمایتی، به دلیل عدم عرضه یا افزایش غیرمصوب قیمت، جریمه می شوند و ما گروه، ضمن حمایت از تولیدکنندگان، اگر بخواهند از ضرر مصرف تولیدکننده منتفع شوند، سازمان حمایت وارد این حوزه می شود، به همین دلیل پرونده های زیادی تشکیل شده تا به تولیدکنندگان اطلاع داده شود که سامانه نظارت نیز در کنار دستگاه نظارتی فعال است. سیستم کمک

دیدگاهتان را بنویسید