مجوز صادرات 400 هزار دام زنده صادر شد


مجوز صادرات 400 هزار دام زنده صادر شد

اخبار بورساعباس پاپی زاده رئیس سازمان امور عشایری ایران گفت: برخورد خوب دولت سیردهم باعث شد تا در سال 1401 در بودجه عشایری تصمیمات خوبی گرفته شود که آثار آن را می بینیم.

وی افزود: رشد چشمگیری در بودجه عمرانی، بودجه راه و آب عشایر در کشور داشته ایم به طوری که در برخی ردیف های بودجه تا 8 هزار درصد رشد محقق شده است.

وی ادامه داد: در بحث بودجه و اعتبارات استان خوزستان اعتبارات ملی که در گذشته برای تامین آب شرب، تعمیر و احداث راه به استان پرداخت می شد در سال 1401 تا 10 برابر افزایش یافته است.

پاپی زاده یکی دیگر از اقداماتی که سال گذشته انجام شد و امسال نیز تکرار شد را صادرات دام عشایری دانست که تاثیر آن را می توان در معیشت عشایر مشاهده کرد.

وی بیان کرد: امسال مجوز صادرات دام صادر شده و برای بالغ بر 400 هزار راس مجوز قرنطینه صادر شده که پس از انجام اقدامات دامپزشکی طی روزهای آینده انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید