ما در اجرای برنامه ششم عقب هستیم


ما در اجرای برنامه ششم عقب هستیم

اخبار بورساجواد اوجی وزیر نفت پس از استماع گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر عدم تعادل تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور گفت: در فصل سرد زمستان مصرف گاز به 600 تا 700 میلیون مترمکعب می رسد که 4 برابر بیشتر است. نسبت به مصرف در فصل گرم سال.

وزیر نفت گفت: سهم سبد گاز در نیروگاه های کشور بیش از 83 درصد است و سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها از طریق گاز تامین می شود، این در حالی است که سوخت مورد نیاز دنیا و گاز طبیعی مصرفی در نیروگاه ها حدود 23 درصد است. درصد، اما در کشور ما بیش از 83 درصد سوخت را از نظر نیروگاه ها تامین می کند.

اوجی با اشاره به مصرف خانگی گاز طبیعی در کشور خاطرنشان کرد: رشد مصرف ما در خانوارها 6 درصد در سال است و در بسته های پایه رشد سالانه 5 درصد و در بخش نیروگاهی داریم. رشد سالانه 4 درصدی داریم.

وی افزود: رشد شدت مصرف انرژی در کشور بیش از دو برابر مصرف جهانی است، بنابراین با توجه به عرضه و تولید گاز و در بخش مصرف به ویژه در دو تا سه ماهه سرما. فصل، مورد بحث از نزدیک ما 200 میلیون متر مکعب داریم.

اوجی تصریح کرد: در ابتدای دولت سیزدهم در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها با چالش هایی مواجه بودیم که به فضل الهی و همت نمایندگان این مشکلات برطرف شد. نرخ مصرف گاز در فصل سرد سال 240 میلیون مترمکعب است و تعرفه مشترکان پرمصرف از سال 1393 تغییری نکرده است و از ابتدا اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور از طریق گاز تامین می شود، گفت: شدت مصرف انرژی کشور از میانگین شدت مصرف انرژی در دنیا بیشتر است. این روند با رشد اقتصادی همخوانی ندارد. در حوزه امنیت انرژی کشور، تعادل بین تقاضا و عرضه گاز طبیعی یکی از مولفه های کلیدی است. از نظر تولید گاز، بیش از 75 درصد تولید گاز خام از میدان پارس جنوبی، نزدیک به 20 درصد از میادین مستقل گازی و 5 درصد آن در میادین مستقل انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود روزانه یک میلیارد و 300 میلیون متر مکعب گاز خام تولید شود، اما اکنون خروجی روزانه ما 850 میلیون مترمکعب است. عدم سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی دلیل این تاخیر در اجرای برنامه ششم است.

دیدگاهتان را بنویسید