ما تمایل به توسعه صادرات به اوراسیا داریم/ایجاد یک مجتمع بزرگ دامپروری
ما تمایل به توسعه صادرات به اوراسیا داریم/ایجاد یک مجتمع بزرگ دامپروری

دیدگاهتان را بنویسید