لباس و تیپ دختر گل تهرانی سوژه خیابان شد


در تهران که قدم بزنید با تیپ ها و چهره های مختلفی روبرو می شوید که برخی از آنها عجیب هستند. امروز در ایران به عنوان یک طرفدار می خواهیم عکسی از یک دختر گل تهرانی را به شما نشان دهیم که ظاهر و استایلی پسرانه دارد.

لباس گل دخترانه تهرانی

برخی از دختران در دفاع از خود پسرانه می شوند و بسیاری از دختران به دلیل تجربیات تلخ یا نفوذ به زندگی شخصی آنها در جامعه مردسالار یا تعصبات خانوادگی سنتی یا کاری مجبور به استفاده از کلمات پسرانه حتی در برخوردهای دوستانه می شوند. انجام می دهند که همگی ناشی از برخورد نامناسب با جامعه است.

دختر گل تهرانیتیپ دختر گل تهران

چرا برخی از دختران شبیه پسر هستند؟

همانطور که گفتیم پوشیدن لباس پسرانه و همینطور رفتار کردن
پسران در برخی از دختران دلایل مختلفی دارند که عبارتند از:

بی توجهی خانواده

برخی از دختران که تمایل زیادی به پوشیدن لباس های پسرانه دارند، این رفتار را به قلدری خانواده خود نسبت می دهند. در خانواده ها این نوع دخترها به پسرها بیشتر از دخترها توجه می کنند و والدین بین فرزندانشان تفاوت قائل می شوند.

دختر گل تهرانیدختران تیپ پسران

این دختران از کودکی متوجه می شوند که تمام توجه و محور محبت والدین به پسران خانواده است، بنابراین تصمیم می گیرند با رفتارهای پسرانه مسیر زندگی خود را تغییر دهند و والدین خود را برای توجه والدین و خانواده دوست داشته باشند. . .

نگاه جامعه و خانواده به دختران

متأسفانه خانواده ها و جامعه نسبت به دختران سختگیرتر هستند، به همین دلیل است که برخی از دختران نوجوان سعی می کنند مانند پسران لباس بپوشند و رفتار کنند زیرا متوجه می شوند که خانواده ها و جامعه آزادی پسران و دختران را محدود می کنند.

مدل مردانه برای دخترانمدل مردانه برای دختران

آنها از دختر بودن ناراحت نیستند، بلکه از برخورد والدین خود ناامید می شوند که آنها را محدود می کنند و به آنها اجازه سفر نمی دهند. برخی از خانواده ها بسیار سخت گیر هستند و در عین حال که دختر خود را از همه چیز مانند خندیدن در خیابان، بلند صحبت کردن، بیرون رفتن با دوستان و … محدود می کنند، هیچ محدودیتی برای پسر خود قائل نمی شوند و پسرشان به راحتی تا پایان عمر بی سرپرست رها می شود. شب دوستان شما از خانه

اینستاگرام و مجله جام

دیدگاهتان را بنویسید