قیمت رسمی ارسال اثاثیه منزل در تهران/ نکات مهم اعلام شد


قیمت رسمی ارسال اثاثیه منزل در تهران/ نکات مهم اعلام شد

رئیس اتحادیه حمل و نقل درون شهری تهران با بیان اینکه شرکت های حمل و نقل درون شهری باید فاکتور ارائه دهند، گفت: قیمت کامیون برای حمل اثاثیه سه ساعته 450 هزار تومان است و در صورت افزایش زمان به ازای هر بار 150 هزار تومان می شود. ساعت به مقدار ثابت اضافه می شود.
حسین زندی با تاکید بر اینکه شهروندان برای حمل بار و اثاثیه منزل به شرکت های مجاز دارای مجوز حمل بار شهری مراجعه کنند، اظهار کرد: قیمت های مصوب برای حمل کالا توسط اتحادیه اعلام می شود و مردم باید بر اساس آن پرداخت کنند.
جزئیات نرخ حمل و نقل مصوب

وی با اشاره به فصل جابجایی مستاجر و افزایش حمل و نقل بار و اثاثیه در ماه های جاری، گفت: قیمت کامیون برای حمل اثاثیه سه ساعته 450 هزار تومان است و در صورت افزایش زمان، قیمت تمام شده است. با ساعتی 150 هزار تومان به مبلغ ثابت اضافه می شود هزینه کار برای سه ساعت 80 هزار تومان است و پس از آن به ازای هر ساعت اضافه کاری 30 هزار تومان اضافه می شود که معمولا برای هر جابجایی بار به سه تا چهار کارگر نیاز است.
دریافت فاکتور را از دست ندهید

به گفته رئیس اتحادیه حمل و نقل درون شهری تهران، شرکت های حمل و نقل درون شهری باید فاکتور ارائه دهند. این فاکتور باید شامل قیمت کامیون باری، حقوق کارگر و مجموع مبلغ دریافتی از صاحب بار باشد.
اگر اثاثیه آسیب دیده باشد، چه مسئولیتی دارد؟

زندی درباره مسئولیت خسارت احتمالی در حین حمل و نقل کالا و اثاثیه نیز گفت: کلیه صاحبان شرکت های حمل و نقل کالا موظفند کل خسارت تعیین شده توسط کمیسیون تشخیص خسارت اتحادیه را به صاحب بار بپردازند.
وی همچنین درباره تخلف برخی شرکت های حمل و نقل بار که با وجود قیمت توافقی برای حمل بار، مبلغ دیگری را مطالبه می کنند، گفت: این گونه شرکت ها اساسا غیرقانونی هستند اما 99 درصد باربری های مجاز قیمت های خود را به درستی محاسبه می کنند.
زندی در پاسخ به این سوال که آیا می توان از واحدهای غیرمجاز به اتحادیه شکایت کرد؟ وی بیان کرد: زمانی که از این واحدها شکایت می شود ابتدا اخطاریه برای اقدام جهت اخذ مجوز ارسال می شود و در صورت عدم اقدام نسبت به پلمپ اقدام می شود. اما برای دریافت خسارت از این واحدها باید با مراجع مربوطه از جمله تعزیرات حکومتی تماس بگیرید.
لازم به ذکر است که سال گذشته گزارش هایی منتشر شد که نشان می داد برخی شرکت های حمل و نقل، تجهیزات مهم مردم را بعد از پایان کار گروگان گرفته و مبلغی بیش از آنچه توافق شده بود، دریافت می کنند. موضوعی که در این مرحله اتحادیه مربوطه نیز تایید و درخواست رسیدگی در سطوح بالاتر را داشت.
زندی در عین حال دو شماره 66403713 و 66493529 را برای اطمینان از مجوز شرکت های کشتیرانی و همچنین پیگیری تخلفات احتمالی اعلام کرد.
منبع: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید