«فگستر» در شیب نزولی درآمدزایی


Fegstar در یک مارپیچ نزولی درآمدزایی + اخبار بورس اوراق بهادار است

اخبار بورسا:

شرکت گسترش صنایع ایرانیان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهر 1401 میزان درآمد حاصل از فروش محصولات خود را در این دوره مالی معادل 12 میلیارد و 564 میلیون تومان و «فگستر» کل درآمدی را که از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه توانست آن را شناسایی کند و معادل 394 میلیارد تومان بوده است.

با گسترش صنایع ایرانیان در مهرماه امسال، میزان درآمد حاصل از فروش محصولات آنها از محل فعالیت بازار داخلی و ارائه خدمات است.

بیشترین میزان درآمد دریافتی «فگستر» متعلق به فروش محصولات در بازار داخلی با مبلغ 6 میلیارد و 518 میلیون تومان است که 52 درصد از درآمد مهرماه را شامل می شود.

میزان درآمد “فگستر”

گسترش صنایع ایران 44 درصد کاهش درآمد ماهانه را نسبت به ماه گذشته ثبت کرد و این کاهش درآمد معادل 9 میلیارد و 878 میلیون تومان بود.

میزان درآمد ماهانه فگستر در مهرماه نسبت به مهر سال گذشته با کاهش 82 درصدی مواجه بوده است، میزان درآمد ثبت شده توسط فگستر در این مدت 80 درصد کمتر از میانگین درآمد 6 ماهه گذشته است.

Fegstar در یک مارپیچ نزولی درآمدزایی + اخبار بورس اوراق بهادار است

تنها محصولی که فگستر در مهرماه به فروش رساند مربوط به «شمش روی (داخلی)» با ۶ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان و قیمت فروش آن ۸۷ میلیون تومان در هر تن بود. در ماه اکتبر درصدی وجود داشت.

میزان فروش برای گسترش صنایع ایرانیان

حجم فروش ماهانه فگستر در مهرماه 311 هزار تن بود که فروش داخلی و ارائه خدمات شمش روی به ثبت رسید که بیشترین حجم فروش مربوط به ارائه خدمات با 236 تن گزارش شد.

Fegstar در یک مارپیچ نزولی درآمدزایی + اخبار بورس اوراق بهادار است

«فگستار» در مهرماه 23 درصد کاهش فروش محصولات خود (معادل 91 تن) را نسبت به ماه گذشته به ثبت رساند که بیشترین فروش ماهانه را «شمش روی» با 236 تن به ثبت رساند و در پایان باید گفت که این شرکت فروش خطی و مساوی است نه برای هر ماه، بلکه سهم 6 ماهه از کل برآورد 1401 از نظر تولید و فروش و میزان فروش کاملا محقق شده است.

در بسیاری از گزارش های قبلی بارها توضیح داده شده است که قیمت گذاری محصول شمش این شرکت تحت تاثیر نرخ جهانی قیمت و نرخ ارز LME و همچنین مکانیزم عرضه و تقاضای بورس کالا است.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید