فرمول اختراع شده “شروع عالی روز”!


دانشمندان یک فرمول بسیار ویژه برای “شروع عالی” روز ایجاد کرده اند.

دکتر آن ماری ایمافیدون، ریاضیدان و رئیس منتخب انجمن علمی بریتانیا، داده های جمع آوری شده از یک نظرسنجی از 2000 نفر در بریتانیا را تجزیه و تحلیل کرد تا فرمولی برای روال صبحگاهی فعلی پیدا کند.

طبق پاسخ های نظرسنجی، یک روال عالی شامل بیدار شدن در ساعت 6:44 صبح، بلند شدن از رختخواب در ساعت 7:12 صبح، 21 دقیقه ورزش، 10 دقیقه دوش گرفتن و سپس خوردن صبحانه به مدت 18 دقیقه است.

این تحقیق که توسط شرکت Special K Crunchy Out Granola حمایت می شود، دکتر ایمافیدون را به یک فرمول ریاضی هدایت کرد که به افراد کمک می کند هر روز از رختخواب “در سمت راست” خارج شوند.

ابتدا زمان صبحانه خود را دو برابر کنید.

سپس تعداد دقیقه های ورزش و دوش گرفتن را با هم جمع کنید.

سپس تعداد ساعات خواب شب قبل را از 8 ساعت بهینه توصیه شده کم کنید.

سپس تفاوت زمانی بین زمانی که از رختخواب بلند می شوید و ساعت ۷:۱۲ صبح را محاسبه کنید.

 زمان صبحانه، دوش گرفتن و ورزش را به زمان خواب و بیداری تقسیم کنید.

در نهایت، تعداد دقایقی را که برای سایر فعالیت های صبحگاهی صرف می کنید، مانند آماده شدن برای جدول کلمات متقاطع، جمع کنید.

این عدد را بر دو تقسیم کنید تا یک عدد بدست آورید – این عدد زمان ایده آلی در دقیقه است که باید برای برنامه صبحگاهی خود صرف کنید.

اگر عدد به دست آمده از فرمول فوق بیشتر از 37 باشد، برنامه صبحگاهی شما برای شادی بهینه شده است. او گفت در غیر این صورت احتمالا با “دنده چپ” رانندگی می کنید.

منبع: ایندیپندنت

دیدگاهتان را بنویسید