فرصت افزایش دستمزد کارگران در سال 1401


فرصت افزایش دستمزد کارگران در سال 1401

به گزارش دموکراسی آنلاین، محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با پلز بازار درباره افزایش دستمزد کارگران در سال جاری به دلیل تورم شدیدی که تجربه شد، خاطرنشان کرد: در ابتدای سال جاری چالش بزرگی وجود داشت. سال افزایش دستمزد و دستمزد کارگران با توجه به افزایش 38 و 10 درصدی دستمزد کارمندان و کارگران، وزرای اقتصادی تاکید کردند که افزایش دستمزد تورم زا بوده اما فعالان کارگری نیز تاکید کردند که دستمزد باید بتواند هزینه های خانوار را تامین کند.
حقوق کارگران باید اصلاح شود
وی با تاکید بر لزوم اصلاح حقوق کارگران افزود: امید است در این ماراتن بتوان زندگی راحت تری را برای کارگران که حق آنهاست، داشت.
دوگانگی در افزایش حقوق کارکنان در سازمان ها و نهادهای مختلف
تاجیک خاطرنشان کرد: امسال بسیاری از نهادهای دولتی دستمزد کارگران را افزایش ندادند، هرچند نیروی کار آنها به کار گرفته شد، به عنوان مثال در شهرداری ها تنها چند ماه پس از آغاز سال این امر اجرایی شد. برخی نهادها و سازمان هایی که روابط کاری آنها با نیروی کار در نظر گرفته می شود، امسال افزایش دستمزد کارگران را نداشتند و در واقع به دلیل افزایش 38 درصدی برای کارگران و 10 درصدی برای کارمندان، دوگانگی در افزایش دستمزد ایجاد شد.
عضو کمیته حقوق و دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری پاسخگوی نیاز آنها نیست، بنابراین دولت در هفته های اخیر مصوبه ای برای ترمیم حقوق کارکنان لشکری ​​و کشوری صادر کرد. . این افزایش این توقع را در جامعه کارگری ایجاد کرده است که در ادامه سال حقوق آنها نیز بازنگری شود.
قانون منعی برای افزایش دستمزد کارگران یک یا چند بار در سال ندارد
تاجیک تاکید کرد: قانون منعی برای افزایش یک یا چند بار دستمزد کارگران در سال ندارد و طبیعی است که می توان دستمزد کارگران را نیز افزایش داد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال جاری قطعا در جلسات آتی شورای عالی کار مطرح خواهد شد و دولت باید تصمیمات خود را در این زمینه به جامعه کارگری اعلام کند.
وی گفت: جامعه کارگری در فصل ششم قانون کار شامل سه تشکل مجمع نمایندگان کارگری، انجمن صنفی کارگران و شورای اسلامی کار است و این سه تشکل در تمامی جلسات مربوط نمایندگان خود را به این شورا اعزام می کنند. به کارگران، از جمله کمیته دستمزد شورای عالی کار

دیدگاهتان را بنویسید