فراز و نشیب فروش ماهانه خراسان


فروش ماهانه بالا و پایین

اخبار بورسا:

شرکت پتروشیمی خراسان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریور ماه سال جاری کل درآمد خود را از محل فروش محصولات تولیدی خود دریافت کرده و مبلغ کل 701 میلیارد تومان به ثبت رسیده است که نسبت به میانگین ماه های قبل 11 درصد کاهش داشته است. در 6 ماه گذشته در مجموع 4.619 میلیارد تومان درآمد به ثبت رساند.

فراز و نشیب فروش ماهانه خراسان+بورس نیوز

درآمد عملیاتی پتروشیمی خراسان در شهریور ماه از محل فروش محصولات در 2 بازار داخلی و صادراتی بوده و بیشترین درآمد کسب شده در این مدت به بازار صادراتی با 463 میلیارد تومان و بازار صادرات نیز 66 درصد از سهم را به خود اختصاص داده است. درآمد کلی. در اختیار داشت

درآمد عملیاتی خراسان

درآمد ماهانه ثبت شده پتروشیمی خراسان در شهریور ماه 1401 نسبت به ماه قبل 39 درصد کاهش داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 14 درصد رشد داشته است و درآمد انباشته این محصول پتروشیمی نیز 123 درصد افزایش یافته است. درصد در 6 ماه گذشته

فراز و نشیب فروش ماهانه خراسان+بورس نیوز

بیشترین درآمدی که پتروشیمی خراسان در شهریور ماه به جای گذاشت مربوط به «اوره صادراتی» با 383 میلیارد تومان بوده و قیمت فروش این محصول 14 میلیون تومان در هر تن شناسایی شده است، محصول بعدی مربوط به «اوره حمایتی» است. مبلغ 162 میلیارد تومان ثبت شده است.

گران ترین محصول فروخته شده خراسان نیز متعلق به کریستال ملامینه با 44 میلیون تومان است که در بازار صادراتی به فروش رسید که نرخ فروش این محصول نسبت به آخرین باری که در این بازار به فروش رسیده بود 17 درصد کاهش داشت.

مجموع فروش ماهانه خراسان

فراز و نشیب فروش ماهانه خراسان+بورس نیوز

میزان فروش ماهانه پتروشیمی خراسان در شهریور ماه 1401 معادل 47 هزار تن است که شامل 2 بخش داخلی و صادراتی است که بیشترین میزان فروش ماهانه خراسان مربوط به بازار صادراتی با 30 هزار تن است که میزان ماهانه فروش پتروشیمی های خراسان در ششمین ماه سال مالی به دنبال کاهش 44 درصدی نسبت به ماه گذشته بوده است.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید