ظهور تعصب نژادپرستانه و جنسیتی در ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت
ایتنا – این ربات بیشتر زنان را به عنوان «زنان خانه دار»، مردان سیاه پوست را به عنوان «جنایتکار» و مردان لاتین تبار را به عنوان «نظافتچی» تشخیص می داد. همچنین، زمانی که هوش مصنوعی به دنبال «دکتر» می‌گردد، احتمال انتخاب مردان بیشتر از زنان است.

دیدگاهتان را بنویسید