ضایعات دولتی از جیب مالیات!


ضایعات دولتی از جیب مالیات!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، هیات وزیران در جلسه هفتم شهریور ماه سال جاری به پیشنهاد معاون اقتصادی رئیس جمهور و بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط ​​مشوق های بیمه ای، بانکی و مالیاتی مصوب 17 مهرماه برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
بر اساس بند مالیاتی این مصوبه، جرایم مالیاتی مربوط به کار 1400 کارفرمای حقیقی و حقوقی با مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید 1400 نفر نسبت به 1396 و با حداکثر 100 کارگر. تا پایان سال 1400. و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 بخشوده می شود. و اصلاحات بعدی آن
همچنین کارفرمایان حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت تولیدی از وزارتخانه های ذیربط هستند، مشروط به حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و ادامه آن تا پایان سال 1401 می توانند نسبت به مطالبه بدهی ثابت مالیاتی خود مربوط به سال 1400 به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی نسبت به احراز شرط فوق، مطابق ماده (167) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، اقدام خواهد کرد. نسبت به پرداخت بدهی قطعی مالیات تا سقف 36 قسط بر اساس توافق اقدام نموده و در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط مذکور طبق توافق نامه منعقد شده توسط کارفرما، مابقی اقساط به بدهی جاری تبدیل و یکجا پرداخت خواهد شد. .
منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید