صرفه جویی 1500 مگاوات برق در بخش خانگی


صرفه جویی 1500 مگاوات برق در بخش خانگی

اخبار بورسا: مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: اطلاع از رشد مصرف صنعت در تابستان امسال کار سختی نیست و مردم می توانند برای اطلاع از این موضوع به پایگاه های اطلاع رسانی مربوطه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: هرکسی می تواند به این پایگاه ها مراجعه کند و رشد مصرف آنها را رصد کند. به عنوان مثال رشد 65 درصدی فولاد در مردادماه امسال و رشد 35 درصدی در ماه قبل از آن به ثبت رسیده است.

رجبی مشهدی ادامه داد: علاوه بر این صنعت برق نیز نسبت به سال گذشته 15 درصد انرژی بیشتری در اختیار بخش صنعت قرار داد که منجر به افزایش مصرف آنها شد.

وی در ادامه با بیان اینکه تابستان امسال را بدون وقفه گذر کنیم، ادامه داد: برای عبور از پیک بارهای تابستان امسال اقدامات مختلفی انجام شده است.

سخنگوی صنعت برق اولین اقدام در این زمینه را 6 هزار مگاوات نیروگاه های جدید یا ارتقای نیروگاه های موجود برشمرد و گفت: همچنین از ظرفیت نیروگاه های موجود برای ارتقای ظرفیت استفاده شد که به ظرفیت تولید برق نیز اضافه شد.

رجبی مشهدی ادامه داد: در حوزه صرفه جویی و مدیریت مصرف در بخش خانوار امسال خاموشی نداشته ایم و برق این بخش پایدار بوده است. اما بخش داخلی 1500 مگاوات برق صرفه جویی کرد.

وی افزود: هر ساله با یک میلیون مشترک جدید مسکونی 5 درصد افزایش مصرف داریم. اما امسال نه تنها آن 5 درصد را نداشتیم، بلکه رشد منفی 4.2 درصدی داشتیم. این در حالی است که سال گذشته بخش خانگی برق داشت و مصرف آن کم بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: بنابراین می توان گفت که بیشترین صرفه جویی را در بخش داخلی داشتیم و پس از آن بخش اداری کشور بسیار خوب همکاری کرد و هزار مگاوات با صرفه جویی وارد مدار شد. یا ژنراتورهایی که در اختیار ادارات و در اوج مصرف قرار داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید