سیزدهمین دوره مسابقه ملی برنامه نویسی «هولینت» با حمایت ماهواره اول برگزار شد.
سیزدهمین دوره مسابقات ملی برنامه نویسی هالینت در دو رده سنی برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید