سهم 10 درصدی صنایع کوچک در صادرات غیرنفتی


سهم 10 درصدی صنایع کوچک در صادرات غیرنفتی

اخبار بورساعزیزالله قربانی معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی کشور گفت: سهم صنایع کوچک از کل صادرات غیرنفتی کمتر از 10 درصد است چرا که عمده نیاز داخلی توسط صنایع کوچک تامین می شود.

با توجه به اینکه اکثر نیازهای داخلی توسط صنایع کوچک تامین می شود، حجم صادرات آنها کمتر از شرکت های بزرگ است.

معاون سازمان صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی از حمایت سازمان صنایع کوچک از 21 شرکت مدیریت صادرات خبر داد و گفت: این شرکت ها به شرکت های کوچک و متوسط ​​آموزش می دهند.

به گفته قربانی یکی از مهمترین موانع صادرات برای صنایع کوچک نبود نام تجاری است. به همین دلیل توسعه نشان ها در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد حداقل 31 نشان ملی تعیین و صنایع کوچک در قالب این نشان ها صادر شود. چون فقط صنایع با آن مشکل دارند. مبانی این فرآیند تعریف شده است.

قربانی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 کنسرسیوم صادراتی تشکیل شده است، تصریح کرد: قرار است برندسازی به این کنسرسیوم های صادراتی منتقل شود تا شرکت ها در قالب خود معامله کنند.

دیدگاهتان را بنویسید