ساخت رآکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی در اصفهان آغاز شد


ساخت رآکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی در اصفهان آغاز شد

اخبار بورسا: ساخت راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی با حضور محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در منطقه هسته ای اصفهان آغاز شد.

این راکتور تحقیقاتی از نوع استخر آب سبک و سوخت صفحه ای با غنی سازی 20 درصد می باشد.

آزمایش سوخت و مواد هسته ای، تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی و توسعه تحقیقات و کاربردهای پرتو نوترونی از جمله کاربردهای این راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی است.

دیدگاهتان را بنویسید