رکوردشکنی تپسی همچنان ادامه دارد


رکوردشکنی تپسی ادامه دارد + اخبار بورس

اخبار بورسا:

شرکت فناوری و دانش پیشگامان آرامیس در گزارش فعالیت ماهانه خود که در تیرماه 1401 منتشر شد، مجموعاً 51 میلیارد تومان درآمد خدمات و فروش به ثبت رساند و از ابتدای سال مالی تاکنون موفق به کسب درآمدی بالغ بر 154 میلیارد تومان شده است. به یک میلیارد تومان برسد.

این استارت آپ در گزارش ماهانه خود سرمایه ثبت شده خود را 117 میلیارد تومان اعلام کرد که درآمد ماهیانه تپسی در تیرماه 49 درصد بیشتر از میانگین درآمد ثبت شده 3 ماه گذشته بوده است.

درآمد عملیاتی تپسی تا پایان تیرماه 1401

«تپسی» در تیرماه مانند 3 ماه گذشته روند رشد خود را ادامه داد و به 14 درصد افزایش درآمد نسبت به ماه گذشته رسید و رکورد درآمد خود را شکست. همچنین این روند افزایشی نسبت به سال مالی گذشته ادامه داشت. نسبت به مدت مشابه سال قبل 149 درصد رشد را ثبت کرده است.

این استارتاپ در 4 ماه گذشته از ابتدای سال مالی تاکنون به درآمد کل 154 میلیارد تومان رسیده است، بنابراین با رشد 123 درصدی بر مبلغ 69 میلیارد تومان، در این مدت به این سطح درآمد رسیده است. عادت زنانه.

رکوردشکنی تپسی ادامه دارد + اخبار بورس

بیشترین درآمد ماهانه تپسی مربوط به بخش «کمیسیون دریافتی از سفیران» با 49 میلیارد تومان بوده که در واقع نسبت به تیرماه سال مالی گذشته 153 میلیارد افزایش داشته است که 96 درصد درآمد ماهانه است.

پس از آن اداره «کمیسیون» و «خدمات تلفن» موفق به کسب درآمدی معادل یک میلیارد و 547 میلیون تومان شدند.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید