روزنامه همشهری: وظیفه گشت ارشاد حجاب نکردن مردم است. این ضمانت اجرای قانون است


روزنامه همشهری: وظیفه گشت ارشاد حجاب نکردن مردم است.  این ضمانت اجرای قانون است

همشهری نوشت: گفته می شود گشت ارشاد کمکی به افزایش حجاب نکرد و همچنین هزینه کرد. آیا استدلال معتبر است؟
پاسخ این است که مگر ماموریت گشت ارشاد حجاب کردن مردم نیست؟ افسر پلیسی که شما را به خاطر نبستن کمربند جریمه می کند، هدفش فرهنگ سازی است؟ پرورش و نظارت بر اجرای قانون دو امر متفاوت با عوامل مختلف است و نباید وظایف این دو را از یکدیگر انتظار داشت.
قانون مستلزم ضمانت نامه قابل اجراست. همه جای دنیا همینطوره وقتی قانونی وضع می شود، مجازات انضباطی هم برای متخلفان در نظر گرفته می شود. حجاب یک قانون است. ماموریت گشت ارشاد حفاظت از این قانون و جلوگیری از نقض قانون است. کم کاری نهادهای فرهنگی برای تبیین فلسفه و فواید حجاب را نباید به گردن گشت ارشاد انداخت.

دیدگاهتان را بنویسید