رشد درآمد آرامکو عربستان


رشد درآمد آرامکو عربستان

اخبار بورساآرامکو عربستان گزارش داد که درآمد خالص در سه ماهه سوم سال 2022 به 42.4 میلیارد دلار افزایش یافته است که در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2021 نزدیک به 12 میلیارد دلار افزایش داشته است.

آرامکو نتایج مالی سه ماهه سوم سال جاری خود را با سود خالص 42.4 میلیارد دلار در مقایسه با 30.4 میلیارد دلار در سال 2021 اعلام کرد.

این شرکت فاش کرد که خالص نقدینگی ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی 54 میلیارد دلار بوده است، در مقایسه با 36.3 میلیارد دلار در سه ماهه سوم سال 2021.

دیدگاهتان را بنویسید