رئیسی به معترضان نگفت پرواز کنید!


رئیسی به معترضان نگفت پرواز کنید!

به گزارش دموکراسی آنلاین، روزنامه ایران نوشت:
دیروز پایگاه های خبری ماهواره ای مرتبط با جنبش مخالف دولت سخنان رئیس جمهور در تجمع دانشجویان دانشگاه الزهرا را قطع و تحریف کردند و مدعی شدند رئیس جمهور معترضان را “مگس” خوانده است.
این تحریف توسط رسانه هایی مانند زهرام نیوز، ایران تایمز و … در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود در دانشگاه الزهرا با اشاره به نقش دشمنان در ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور گفت: دشمنان تصور کنید. که می توانند در محیط دانشگاه به خواسته های شیطانی خود برسند بدون اینکه بدانند دانشجو و استاد ما بیدار است و آنقدر بصیرت دارد که اجازه نمی دهد دشمن کوچکترین حرکتی در جهت خواسته هایش در این زمینه انجام دهد، باید باشد. گفت در میدان سیمرغ مگس نیست. یولانژ تو هستی/ تو بار خودت را بر دوش می کشی و مشکلات ما را به دوش می کشی.»
همانطور که از این اظهارات رئیس جمهور مشخص است، وی به تلاش های ناتمام دشمنان برای ایجاد آشوب در دانشگاه اشاره می کند و خطاب به دشمنان می گوید: «شما پرواز میدان سیمرغ…» اما رسانه های مخالف دولت با تیتر: «رئیس‌جمهور خطاب به معترضان گفت: پرواز کنید…»
تحریف ظاهری این سخنان رئیس جمهور توسط رسانه های ضد حکومتی توسط رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب خارج از کشور با همین خط تحریف بازنشر شد. شایان توجه است که در ماه های اخیر به ویژه پس از آغاز ناآرامی های کشور، برخی از رسانه های مدعی اصلاح طلبی با پیروی از خط رسانه های ضد انقلاب، انحرافات و نکات ضدانقلاب زیادی را برجسته کرده اند. لازم است نهادهای ذیربط با خط محتوایی جریان ضدانقلاب برخورد کنند. ، هشدارها و برخوردهای لازم را با این کانال ها و رسانه های داخلی انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید