درآمد سالانه بیمه تعاون در حال افزایش است


درآمد سالانه بیمه تعاون افزایش یافت+بورس نیوز

اخبار بورسا:

شرکت بیمه تعاون در بیانیه عملیات منتهی به آبان ماه سال جاری 105 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه به بیمه شدگان خود و همچنین «ووتائون» از ابتدای سال مالی (منتهی به اسفند 1401) تا پایان سال در آبان ماه مجموع درآمد حاصل از فروش حق بیمه 830 میلیارد تومان بوده است.

درآمد سالانه بیمه تعاون افزایش یافت+بورس نیوز

میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه تعاون در آبان ماه 74 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال تا پایان ماه هشتم سال مالی مبلغ پرداختی خود را 412 میلیارد تومان اعلام کرده است. تراز مثبت 43 درصد

درآمد ماهانه «وطوان» تا آبان 1401

بر اساس فعالیت ماهانه «ووتاوون» در هفتمین ماه سال مالی 89 میلیارد تومان درآمد برجای گذاشت اما؛ وتاوان در این ماه با رشد 18 درصدی به رقم 105 میلیارد تومان رسید، همچنین با 42 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 22 درصد افزایش داشت.

درآمد سالانه بیمه تعاون افزایش یافت+بورس نیوز

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، «ووتائون» بیشترین درآمد را از ابتدای سال مالی تا کنون در پایان شهریور داشته است. همچنین گفتنی است درآمدزایی این شرکت بیمه در سومین ماه سال مالی رو به افزایش بود. .

درآمد سالانه بیمه تعاون افزایش یافت+بورس نیوز

بیشترین میزان درآمد «وطوان» در آبان ماه امسال متعلق به «سوم – الزامی» با مبلغ 44 میلیارد تومان است که 42 درصد درآمد ماهانه در این مدت را شامل می شود.

پس از رشته بیمه «سوم اجباری» که عنوان پردرآمدترین رشته بیمه را به خود اختصاص داد، رتبه بعدی حوزه بیمه «درمان» با مبلغی نزدیک به 25 میلیارد تومان است که بالاترین میزان از ابتدای سال مالی را نیز به خود اختصاص داده است. سال تا پایان آبان ماه درآمد ثبت شده «شخص ثالث واجب» ۲۷۵ میلیارد تومان است.

در پایان لازم به ذکر است مجموع درآمد «وطوان» از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه با 150 میلیارد تومان افزایش نسبت به سال گذشته همراه بوده است، با اشاره به اینکه در این مدت 8 ماهه مانده به طور مثبت 101٪ به دست آمده است.

پایان مقاله