خواندن؛ از قیمت سکه تا یک گرم طلا


خواندن؛  از قیمت سکه تا یک گرم طلا

اخبار بورسا: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار آزاد تهران 16 میلیون و 250 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 15 میلیون و 300 هزار تومان معامله می شود.

بر این اساس نیم سکه بهار آزادی 8 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون و 800 هزار تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 300 هزار تومان فروخته می شود.

همچنین هر گرم طلای 18 عیار با قیمت یک میلیون و 495 هزار تومان خرید و فروش می شود.

خواندن؛  از قیمت سکه تا یک گرم طلا