حقوق کارمندان و مستمری بگیران باید متناسب با تورم افزایش یابد


حقوق کارمندان و مستمری بگیران باید متناسب با تورم افزایش یابد

اخبار بورسا: سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی در خصوص ترویج اشتغال زایی و حمایت از کارگران و مستمری بگیران کم درآمد گفت: افراد بیکار در جامعه مظلوم قرار دارند زیرا در شرایط سخت تورمی با مشکلات جدی مواجه هستند. نباید تورمی را فراموش کرد که حتی برای کارگران نیز مشکل ایجاد کرد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در هانه ملت با تاکید بر لزوم ایجاد شغل برای افراد کم درآمد، ادامه داد: از سوی دیگر موضوع افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز باید حل شود. بازنشستگان دولت و ارتش را نباید فراموش کرد که به دلیل تورم بالا با مشکلات جدی مواجه هستند و افزایش 10 درصدی دستمزدها، تامین معاش خانواده را با مشکل مواجه کرده است.

این نماینده مجلس در مجلس یازدهم با بیان اینکه با توجه به اولویت حل مشکلات اقتصادی مردم، دولت را برای بهبود وضعیت مردم یاری خواهیم کرد، اظهار داشت: باید پذیرفت که افزایش 10 درصدی در حقوق مستمری بگیران تاثیر چندانی در معیشت مستمری بگیران ندارد، هدف باید توجه به بازنشستگان باشد که مستمری بگیران باید زندگی آبرومندانه ای داشته باشند، زیرا مستمری بگیر به غیر از دستمزد فرصتی برای دریافت مزایا، پاداش، اضافه کار و حق سفر کاری ندارد. .

موسوی با بیان اینکه اگرچه دولت محدودیت های مالی دارد، اما حقوق کارمندان و مستمری بگیران باید متناسب با تورم افزایش یابد، گفت: تفاوت درآمد و هزینه خانوارها باید متناسب باشد زیرا بی توجهی به این مهم آسیب های اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. آی تی.

دیدگاهتان را بنویسید