حضور اولین ماهواره در نمایشگاه اینوکس کیش 2022
گروه همراه اول با محوریت قطب های سرمایه گذاری و تحول دیجیتال همراه با بازیگران اصلی در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی در نمایشگاه اینوکس 2022 کیش حضور دارد.

دیدگاهتان را بنویسید