جام جهانی را در کشوری ببینید که تنها نیم قرن از عمرش می گذرد! – ایران فورفان


کشور قطر در سال های اخیر در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دستخوش تغییراتی شده است که یکی از آنها میزبانی جام جهانی 2022 است منبع: ایران فورفان

مشاهده مقاله جام جهانی در کشوری که تنها نیم قرن از عمرش می گذرد! – ایران فور فان اولین بار در ایران فور فان – جدیدترین مجله فرهنگی سرگرمی. به نظر می رسد.