تولید گاز در کشور 4 میلیارد متر مکعب افزایش یافت


تولید گاز در کشور 4 میلیارد متر مکعب افزایش یافت

اخبار بورسااحمد زمانی مدیر هماهنگی تولید و نظارت شرکت ملی گاز ایران امروز در میزگرد چالش های پیش روی مدیریت تامین گاز طبیعی در ماه های سرد سال، میزان آمادگی برای فصل زمستان را بررسی کرد. در ماه های سال 3 درصد افزایش تولید گاز، 1 درصد افزایش تولید و 18 درصد افزایش تولید LPG در کشور حاصل شده است.

وی افزایش 4 میلیارد مترمکعبی تولید گاز در 6 ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته را مورد توجه قرار داد و ادامه داد: پیگیری های خوبی در زمینه پایداری شبکه برق و تامین مواد شیمیایی انجام شده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: برای سال آینده پیش بینی کرده ایم تعمیرات اساسی از یک سال افزایش یابد تا افزایش تولید محقق شود.

به گفته زمانی، 95 درصد تعمیرات اصلی انجام شده است و تعمیرات اصلی تجهیزات ثابت نیز تا پایان مهرماه به پایان می رسد.

وی حجم تولید گاز از مخازن کشور را یک میلیارد متر مکعب در روز دانست و گفت: تولید گاز شیرین کشور 840 تا 850 میلیون مترمکعب در روز است.

دیدگاهتان را بنویسید