تلاش سناتورهای آمریکایی برای ممنوعیت همکاری با سازندگان تراشه چینیسناتورهای آمریکایی می‌خواهند یک بند به قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) اضافه کنند تا دسترسی دولت فدرال به نیمه‌رساناها و خدمات شرکت‌های چینی را مسدود کند.

به گزارش ایتنا، چنین اقدامی بر الزامات بند 889 این قانون افزوده می شود که سازمان های دولتی را از تجارت با شرکت های مخابراتی چینی یا پیمانکارانی که از فناوری آنها استفاده می کنند منع می کند.

شومر و کورنین ماه گذشته در بسته اجرایی اکتبر پیشنهاد خود را به لایحه NDAA سنا اضافه کردند و اکنون در تلاش هستند تا همکاران خود را متقاعد کنند.
ماه گذشته، دولت بایدن یک سری الزامات صادراتی را منتشر کرد، از جمله اقدامی برای قطع دسترسی چین به برخی از نیمه هادی های چینی که در هر نقطه از جهان با ابزار آمریکایی ساخته می شوند.