تصاویر پخش شده از تک تیراندازان مقاومت اسلامی که نیروهای آمریکایی در عراق را هدف قرار می دهند را ببینید


مشاهده تصاویر پخش شده از حمله تک تیراندازان مقاومت اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق – ایران فورفان

نتایج متوسط 5 از 5

از کل مبلغ 1 رای