ترخیص 250 هزار تن کالای اساسی از بندر امام خمینی


ترخیص 250 هزار تن کالای اساسی از بندر امام خمینی

اخبار بورساعلیرضا مقدسی رئیس گمرک ایران گفت: با اقدامات گمرک ایران و ارائه تسهیلات، 750 هزار تن کالای اساسی از گمرک بندر امام خمینی (ره) ترخیص می‌شود که 250 هزار تن آن در 2 روز گذشته توسط گمرک ترخیص شده است. و مابقی پس از اخذ مجوز از سازمان های ذیربط و تامین حق ورود وی آزاد می شود.

رئیس کل گمرک ایران به 4 اقدام گمرکی برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت ماده 42 قانون امور گمرکی، ماده 6 قانون امور گمرکی، اعتبار و درصد ترخیص کالا کالا از جمله اقدامات و تسهیلات پیش بینی شده گمرک باید در ترخیص کالاهای اساسی تسریع کند.

مقدسی تصریح کرد: گمرک با استفاده از ظرفیت ماده 42 قانون گمرک بنا به درخواست وزیر دستگاه مربوطه، کالا را بدون اخذ عوارض و برای مدت یک ماه ترخیص می کند. وی گفت: همچنین گمرک با استفاده از ظرفیت ماده 6 قانون امور گمرکی تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به ترخیص کالا توسط دستگاه های دولتی بدون اخذ حقوق ورودی اقدام می کند.

رئیس گمرک ایران در این نشست بر ترخیص کالاهای اساسی در اسرع وقت تاکید کرد و افزود: گمرک ایران علاوه بر امکانات ارائه شده آمادگی کامل برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی را به صورت شبانه روزی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید