تراکنش 100 میلیون تومانی با کارت های بانکی اتباع خارجی


تراکنش 100 میلیون تومانی با کارت های بانکی اتباع خارجی

اخبار بورساعلی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درباره اخبار مربوط به محدودیت های بانکی برای اتباع خارجی مجاز، گفت: وزارت کشور و وزارت اطلاعات و نهادهای متولی امر ساماندهی شهروندان را انجام می دهند و شهروندان باید دارای شرایط مشخص باشند. کد به آن می تواند کار کند و ورودی و خروجی دارد که مرتب شده است.

صالح آبادی همچنین افزود: برای هیچ کارتی محدودیتی وجود ندارد و اتباع خارجی صاحب کارت می توانند از هر کارت بانکی تا سقف 50 میلیون تومان و هر نفر تا سقف 100 میلیون تومان کار خود را انجام دهند.
صالح آبادی تاکید کرد: در خصوص کارت بانکی شهروندان محدودیتی وجود ندارد اما دستگاه های مربوطه را ساماندهی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید