تراز مثبت 9 درصدی از Venvin در ماه اکتبر ثبت شد


ثبت تراز مثبت 9 درصد و ونوین در مهرماه + بورس نیوز

اخبار بورسا:

در گزارش فعالیت ماهانه بانک اقتصاد نوین منتهی به مهرماه سال جاری، میزان درآمدی که در حوزه پرداخت ها در سوابق مالی خود شناسایی کرده است، بالغ بر هزار و 935 میلیارد تومان بوده است، همچنین در ابتدای نیمه دوم سال جاری مجموع درآمدهای بانک اقتصاد نوین در سال جاری میلادی درآمد دریافتی ونوین از محل تسهیلات ارائه شده تقریباً 13 هزار میلیارد تومان است.

ثبت تراز مثبت 9 درصد و ونوین در مهرماه + بورس نیوز

آخرین فعالیت ماهیانه ای که ونوین در سامانه کدال بارگذاری کرد، مبلغی بود که در هفتمین ماه سال جاری برای پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری مشتریان خود به مبلغ 1782 میلیارد تومان به مشتریان خود پرداخت کرد.

بانک اختاز نوین، تسهیلات مجموعه ای که در پایان مهرماه ثبت کرد، نزدیک به 10 میلیارد تومان بود، از سوی دیگر، «ونوین» میزان سرمایه ثبت شده خود را تا پایان این دوره 3 هزار و 42 میلیارد تومان شناسایی کرد. و لازم به ذکر است که بانک در مهرماه امسال تراز مثبت 9 درصدی را ثبت کرده است.

میزان درآمد حاصل از تسهیلات ارائه شده توسط Venvin

درآمد ماهانه بانک اختاز نوین که از محل تسهیلات ارائه شده در مهرماه دریافت کرده است نسبت به شهریور ماه 3 درصد رشد و نسبت به ماه پارسال نیز 8 درصد رشد داشته است به طوری که از درآمد 1.785 میلیارد تومانی به رقم فعلی رسیده است.

ثبت تراز مثبت 9 درصد و ونوین در مهرماه + بورس نیوز

مجموع درآمد تلفیقی بانک اختاز نوین از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 13 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش داشته که این رقم 11 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. تومان در مدت مشابه سال گذشته بوده است.

بانک اختاز نوین در مهرماه امسال بیشترین درآمدزایی را از محل تسهیلات ارائه شده در حوزه «مرابحه» و «خرید بدهی» به ثبت رساند که میزان درآمد حاصل از بخش‌های مذکور معادل هزار و 617 میلیارد تومان و 135 میلیارد تومان بوده است. میلیارد تومان به ترتیب.

مجموع درآمد محقق شده «ونوین» در مهرماه معادل 2.233 میلیارد تومان است که عمده درآمد تحقق یافته مربوط به تسهیلات اعطایی است، سپس «کارمزد» و «اوراق بدهی» بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده است.

سود سپرده سرمایه گذاری “ونوین”.

میزان پرداختی های این بانک در مهر ماه 1401 معادل یک هزار و 782 میلیارد تومان است که نسبت به ماه گذشته 3 درصد کاهش داشته است، پرداختی ها بابت سود سپرده های سرمایه گذاری در 7 ماهه اول سال مالی برابر است. 12 هزار میلیارد تومان.

پایان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید